Pracoval jsem 20 let (do roku 1993) v Hutním projektu Praha, projektová a inženýrská organizace, Opletalova 55, Praha 1. Pracovní zařazení : vedoucí projektu

 

 

           

                 Jméno : Ing. Karsidi Rantiminputro

Adresa : Slévačská 902, Praha 9, PSČ. 198 00, ČR

Název činnosti : projektová a inženýrská činnost v oboru elektro

Znalost jazyku : indonéština, malajština, angličtina

IČO : 43697658

mobil. tel. : +420 603 165 486

e-mail : rantiminputro@volny.cz

 

Aktivita :

- zpracování realizačních projektů i projektové dokumentace pro stavební povolení

  týkající se technologické a stavební elektroinstalace, měření a regulace

- projekční práce v lodním stavitelství v oboru elektrotechniky do i nad 1000 V

  (osvědčení od Českého a slovenského lodního a průmyslového registru, s.r.o.)

 

Zpracovávání m.j. těchto projektových dokumentací :

 

- intenzifikace Al slitin, Pb odpadů

- výroba slévárenských slitin

- kontilití barevných kovů

- mořírny, kalírny

- indukční tavící pece, plynové pece

- dopravní linky

- spalovny tuhých odpadů, skládky městských odpadů

- kotelny, výměníkové stanice, úpravny vody

- kompresorové stanice

- čerpací stanice

- rozvodny nn a vn, trafostanice

- lodní korečkové/drapákové bagry - dolování pískových ložišek

- rodinné domky

- mazutové hospodářství

- sklady pohonných hmot, plynů

- čerpací stanice pohonných hmot (benzinové pumpy)